Daire içi doğalgaz tesisatı

- Yapılacak tesisatın projelendirilmesi
- Daire kapısına bırakılan vanadan itibaren ocak ve cihazlara doğalgaz tesisatının çekilmesi
- Tesisatın bir yıl sigortalanması
- Projenin İĞDAŞ'a onaylattırılarak müşteriye haber verilmesi
- Müşteri İĞDAŞ ile gaz kullanma sözleşmesi yaptırmalıdır ve İĞDAŞ'tan sayaç istemelidir
- Sözleşme yapan müşteriye gaz açma randevusu alınacaktır
- Randevu tarihi müşteriye bildirilecektir
- Firmamız tarafından verilen havalandırma menfezleri müşterilerimizce cam veya camlara, camcı tarafından taktırılacaktır
- Cihazların bulunduğu ortamın tavanı ahşap ise gaz alarm cihazı ve selenoid vana ile elektrik tesisatı bağlantısı yapılacaktır